فريدالدين ابو حامد محمد بن ابوبكر ابراهيم بن اسحاق عطار نيشابوری نام کامل شاعر و عارف بزرگ و نام آور ایرانی است که در قریه کدکن( بخشی از شهر نیشابور در آن زمان) چشم به جهان گشود یکی از ویژگی های بارز عطار نیشابوری بیان مقاصد معنوی و عرفانی خود به زبان ساده و همه فهم می باشد. آرامگاه این شاعر بزرگ در نزدیکی شهر نیشابور قرار گرفته است.


کیشدر تاریخ 25 فرودرین ماه مصادف با روز ملی عطار نیشابوری اولین بزرگداشت وی در جزیره کیش ( منظور برای اولین بار در شهر کیش است ) برگزار شد. در این بزرگداشت افرادی چون غلامحسین ابراهیمی دینایی( فیلسوف ایرانی ) و محمود اسعدی ( دبیر همایش چهره های ماندگار، دانشگاه تهران ) حضور داشتند و به سخرانی دراین باره پرداختند.


loading


محمود اسعدی در رابطه با عطار نیشابوری چنین گفت: عطار نیشابوری شخصیتی چند جانبه‌ داشته و بسیاری از آثار او در زمینه تئاتر،

سینما، موسیقی و تجسمی به زبان ‌های مختلف تجلی یافته است و همزمان با استقبال بسیاری از کشورها نیز رو به ‌رو شده است. نگاه ما در مراسم بزرگداشت عطار نیشابوری در کیش به این عرف بزرگ عطار باید از دریچه ‌ای نو بوده و ما باور داریم پروفسور دینانی با نگاه و دیدگاه خود می ‌تواند عطار نیشابوری را به نسل جدید معرفی کند. هم چنین استاد محمود اسعدی افزد: از این پس تمامی روزهای ملی را که به نام افراد مشهور مانند خیام، فردوسی، سعدی و حافظ نام گرفته است همانند مراسم بزرگداشت عطار نیشابوری در کیش و همزمان با روز ملی آن او در جزیره کیش جشن خواهیم گرفت. او همچنین گفت: این رویداد ها و بزرگداشت ها تاکنون معمولا در زادگاه و یا محل آرامگاه این شاعران و حکما برگزار می ‌شده اما از این پس قرار است همانند بزرگداشت عطار نیشابوری در کیش و همزمان با روز ملی آن ها در این جزیره شود که بزرگداشت عطار آغاز این مسیر است.


جشنواره بزرگداشت عطار نیشابوری در کیش


محمود اسعدی هدف خود را از برگزاری این جشنواره اینگونه بیان کرد: معمولا در مناطق گردشگری همچون کیش تمرکز روی برنامه‌هایی با محتوای موسیقی است و کمتر به محتوای ادبی، فلسفی و یا علمی پرداخته می‌شود؛ ما قصد داریم با برگزاری این رویدادها، آمد و شد چهره‌های ماندگار را به این جزیره گردشگری بیشتر کنیم تا ضمن ایجاد نوآوری، محتوای متفاوتی هم به این جزیره گردشگری افزوده شود.

این جشنواره در 25 فروردین در هتل ترنج جزیره کیش برگزار گردید.