در  ۵  کیلومتری شهر نیم ور رشته کوهی به نام آتشکوه وجود دارد. ای رشته کوه از معادن سنگ تزئینی صادراتی ایران تراورتن بسیاری تشکیل شده است که منبع درآمد اهالی بومیان این منطقه می باشد. قنبر رحیمی (ارباب قنبر) که به سلطان سنگ ایران معروف است این معادن را کشف کرده است.آتشکده آتشکوه که یکی از قدیمی ترین آتشکده های ایرانی ست در این کوه قرار دارد.
آتشکده آتشکوه

در گذشته آتشکده ها مکانی برای عبادت به حساب می آمدند که بعد از آمدن اسلام مساجد جای آتشکده ها را به خود اخصاص دادند

این آتشکده درمحلی سرسبز نزدیکی شهر نیم ور در استان مرکزی قرار دارد که یکی از آثارتاریخی و قدیمی دوره باستان ایران است که مساحتی در حدود 600 متر مربع در دامنه آتشکوه در محلات به یادگار مانده است. محققان پیشینه این بنا را برای عهد ساسانیان می دانند. این بنا دارای چهار سقف بوده که با ستون های سنگی استوانه ای روی هم استوار شدند. اتاق های سرپوشیده نیز در این بنا وجود داشته است. این آتشکده برای روشن کردن آتش مورد استفاده قرار می گرفت. متاسفانه این بنا در حال تخریب است. این اثر باستانی در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۱۷ با شماره ۳۱۱ به عنوان یکی از آثار باستانی ایران ثبت ملی شد.