قلعه نادری در نزدیکی روستای باستانی لافت قرار دارد که تنها قلعه ایرانی در جزایر خلیج فارس است  که به دست ایرانیان بنا شده‌ است. تاریخ این بنای قدیمی به زمان قبل از اسلام برمی گردد. این قلعه، در طول جغرافیایی ۵۵ درجه و ۵ دقیقه‌ی شرقی، و عرض جغرافیایی ۲۶ درجه و ۵۴ دقیقه‌ی شمالی قرار دارد. ابراهیم کازرونی در زمان محمد شاه قاجار از این قلعه دیدن کرد و تاریخ بنای آن را به دوره صفوی دانست. قلعه نادری دارای یک بارو و چهار برج و یک دروازه می باشد.


قلعه نادری


روش ساخت این قلعه تا حدودی به معماری قلعه های پرتغالى شباهت داشته و با سنگ و ملات ساروج ساخته شده است. در حال حاضر این قلعه در وسط شهر و روبه روی مسجد جامع لافت قرار دارد که  دورتا دور آن را خانه ساخته اند.

این قلعه باستانی در جنوب روستا قرار دارد و متاسفانه بخاطر عوامل محیطی  بر روی این قلعه سنگی قسمت هایی از آن از بین رفته است. در ساخت این قلعه از ملات ساروج استفاده شده و همین باعث شده پس از قرن ها این قلعه استوار بماند.

بخش اصلی این قلعه مربع است که هر ضلع آن ۳۲ متر می باشد. ضخامت دیواره های این قلعه ۸/۱ متر و در گوشه های قلعه برج های مدوری به قطر ۳ متر ساخته شده است. ورودی بنا، در مرکز ضلع غربی قرار دارد که فضای بین آن‌ ها با سقف طاق دار پوشیده شده است. بعد از این فضا حیاط مرکزی وجود دارد گه چهارگوش می باشد.