بنا های تاریخی در گوشه و کنار این سرزمین از تمدن کهن و ارزشمند آن خبرمی دهند. شهر شیراز نیز مانند بسیاری از شهرهای دیگر ایران بنا های تاریخی زیادی را در خود جای داده از جمله:  

تخت جمشید، آرامگاه سعدی، کاخ اردشیر بابکان، پاسارگاد که رنتی جا در این مقاله به معرفی "ارگ کریم خان" می پردازد.
این بنا یاد بودی از سلسه ی زندیه بوده که پس از سقوط افشاریان به روی کار آمدند و حکومت آن ها 46 سال در ایران ادامه داشت. کریم خان زند اولین پادشاه زندیه، شیراز را پایتخت خود قرار داد و دستور ساخت ارگ کریم خان را صادر کرد، سپس آن را برای سکونت انتخاب کرد. 
شکل ظاهری بنا

معماری ارگ کریم خان، به طور کلی به دو بخش نظامی و مسکونی تقسیم می شود که ازنظر ساختار بیرونی نظامی، محکم، مناسب جنگ و حمله های ناگهانی زمان خود بوده اما ساختار داخلی نما بر خلاف ظاهر آن بسیار زیبا و از ظرافت خاصی برخوردار است.


ساختار بیرونی

دیوارهایی با ارتفاع 12 متر مربع با سنگر های متعدد که محیط مناسبی را برای نگهبانی و تیر اندازی به هنگام جنگ در اختیار سپاه زندیه قرار می داده. در ورودی این بنا تابلوی کاشی کاری شده به جا مانده از دوران قاجاریه به چشم می خورد که جلوه خاصی به آن بخشیده است. از دیگر تزیینات قسمت بیرونی قلعه می توان  به اشکال مثلثی ولوزی شکلی که به وسیله آجر ساخته شده است اشاره کرد.
ساختار داخلی

نکته جالب توجه در معماری داخلی این بنا چهار اتاق مرتبط است که بدون نیاز به خروج از درب اصلی می توان به هر چهار اتاق دسترسی پیدا کرد. از مرکب یا شاه نشین می توان به عنوان آفتاب گیر ترین نقطه از خانه نام برد در قسمت ابتدایی هر ایوان حوض هایی با فواره های زیبا به چشم می خورد که راز مقاومت و دوام آن ها در جنس آهکی حوض نهفته است.
برای آشنا شدن بیشتر پیشنهاد می شود به شهر شاعرانه و زیبای شیراز سفر کنید و از طریق آدرس از این بنا دیدن کنید:

استان فارس، شیراز، شمال شرقی میدان شهدا

ساعت بازدید در بهار و تابستان 8:30 الی 20:30 در پاییز و زمستان 08:00 الی 19:30 می باشد.

هزینه بازدید برای بازدیدکنندگان ایرانی 3,000 تومان، برای بازدیدکنندگان خارجی 20,000 تومان می باشد.